พิมพ์

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง จัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2 ช่วงเทศกาลตรุษจีนถึงเดือนมาฆบูชา (ประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม) ณ บริเวณยอดเขาคิชฌกูฏ ตำบลพลวง อำเภอมะขาม ภายในงานมีการจัดบวงสรวงเทวดาอารักษ์ พิธีปิดทองรอยพระพุทธบาท การจัดเดินป่าขึ้นยอดเขาคิชฌกูฏเป็นงานประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายสิบปี โดยมีความเชื่อว่าจะได้บุญสูง และเป็นการฝึกจิตใจให้มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ในอดีตจะเป็นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร แต่ในปัจจุบันมีรถบริการให้ประชาชนได้เดินทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

พิมพ์

งานมหกรรมทุเรียนโลก

งานมหกรรมทุเรียนโลก

งานมหกรรมทุเรียนโลก จัดในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยมีระยะเวลาจัดงานนาน 1 – 2 สัปดาห์ จัดที่บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) โดยมีการประกวดรถประดับผลไม้ หรือแพผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวนการประกวดผลไม้ที่มีชื่อเสียงของภาคตะวันออก ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด สละ กระท้อน การประกวดสุนัขพันธุ์แสนรู้ การออกร้านจำหน่ายอัญมณี

พิมพ์

งานปิดทองพระพุทธไสยาสน์

งานปิดทองพระพุทธไสยาสน์

งานปิดทองพระพุทธไสยาสน์ จัดขึ้นประมาณใกล้เทศกาลตรุษจีน บริเวณวัดไผ่ล้อม มีการแสดงธรรมเทศนา และจัดแสดงมหรสพต่างๆ 

พิมพ์

ประเพณีชักกะเย่อเกวียนพระบาท

ประเพณีชักกะเย่อเกวียนพระบาท


ประเพณีชักกะเย่อเกวียนพระบาท จัดขึ้นในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ ณ วัดตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายยุ และการแข่งขันชักกะเย่อเกวียนพระบาท

พิมพ์

งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชระลึก และงานกาชาดจังหวัด

งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชระลึก และงานกาชาดจังหวัด


งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชระลึก และงานกาชาดจังหวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม ถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมของทุกปีที่สนามกีฬาจังหวัด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของจันทบุรี และการประกวดนางสาวจันทบูร

พิมพ์

คืนแสงหิ่งห้อยชวนฝัน

คืนแสงหิ่งห้อยชวนฝัน

งาน “คืนแสงหิ่งห้อยชวนฝัน” จัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ณ สถานีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลน ปากน้ำเวฬุนักท่องเที่ยวจะได้ชมหิ่งห้อยตลอดเส้นทางและกระจายทั่วป่าชายเลน ดูเหยี่ยวแดงนับพันตัว ฝูงนกธรรมชาติอพยพ พรรณไม้ป่าชายเลนและสมุนไพรป่าชายเลน และยังเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติอีกด้วย

พิมพ์

งานถือศีลกินเจกิ๋วฮ๊วงเซ่งหวย

งานถือศีลกินเจกิ๋วฮ๊วงเซ่งหวย

 

งานถือศีลกินเจกิ่วฮ้วงเซ่งหวย จัดอาคารโรงเจบ๊วนเฮงตั๊ว วัดเขตร์นาบุญญาราม อ.เมือง จันทบุรี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของจีน งานบุญนี้ได้จัดสืบเนื่องกันมา 100 กว่าปีแล้ว
วัดเขตร์นาบุญญาราม (ฮกชั่งยี่) ถนนเบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี  เป็นวัดพระสงฆ์อนัมนิกาย สร้างในสมัย ร.3 เมื่อพ.ศ. 2377  ภายในวัดเป็นสถานที่ตั้งของโรงเจบ้วนเฮงตั๊ว หรือศาลาบำเพ็ญบุญซึ่งเป็นที่รองรับสมาชิกผู้ถือศีลกินเจบ้วนเฮงตั๊วในเทศกาลถือศีลกินเจ กิ๋วฮ้วงเซ่งหวย  ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำถึงวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 ของจีน วัดเขตร์นาบุญญารามได้ร่วมกับคณะกรรมการบ้วนเฮงตั๊วจัดงานนี้มากว่า 106 ปี ได้ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ประทับองค์ฮุดโจ๊วเดิมให้สวยงามโดดเด่นเป็นสง่า (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544:144-145)
 
พิมพ์

เทศกาล “ดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติ”

เทศกาล “ดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติ”

 

 เทศบาลตำบลเกวียนหัก จังหวัดจันทบุรี จัดงานเทศกาล “ดูปูแป้น ชื่นชมธรรมชาติ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
       
       เทศบาลตำบลเกวียนหัก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลเกวียนหัก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี กลุ่มเรือเล็กรักษาสิ่งแวดล้อมตำบลเกวียนหักและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบลเกวียนหัก กำหนดจัดงานเทศกาล “ ดูปูแป้น ชื่นชมธรรมชาติ ” บริเวณท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การแข่งขันกินส้มตำปูแป้น แข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวผัดปูแป้น แข่งขันต่อจิ๊กซอทะเล แข่งขันพายเรือหัวใบ้ท้ายบอด การแสดงรำตัดจากชมรมผู้สูงอายุตำบลเกวียนหัก การแสดงของนักเรียน การจัดเทศกาลดูปูแป้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนตำบลเกวียนหักให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สร้างอาชีพ และ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน และ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
       
       สำหรับป่าชายเลนในตำบลเกวียนหักนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์มากจึงทำให้มีปูแป้นและสัตว์น้ำต่าง ๆ มากมาย ด้วยเหตุนี้เองพอถึงฤดูวางไข่ ปูแป้นก็จะลอยออกมาในช่วงที่น้ำใหญ่ ซึ่งวันนั้นนักท่องเที่ยวจะได้เห็นปูแป้นจำนวนมากมายออกมาลอยคอเพื่อวางไข่บริเวณปากแม่น้ำ และนอกจากจะเห็นปูแป้นจำนวนมหาศาลแล้วนักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสกับแสงที่สวยงามของหิ่งห้อยจำนวนมากที่เกาะอยู่บนต้นลำพูท่ามกลางป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ของตำบลเกวียนหักกันอีกด้วย สำหรับท่านใดที่สนใจจะไปเที่ยวชมปูแป้นและหิ่งห้อยตามธรรมชาติสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลเกวียนหัก โทร. 0 - 3936 - 2268 , 0 - 3936 - 2335 

ที่พักจันทบุรี  รีสอร์ทจันทบุรี โรงแรมจันทบุรี ท่องเที่ยว ชายหาด ทะเล ตะวันออก เจ้าหลาว หาดเจ้าหลาว ทะเลตะวันออก เมืองจันท์ เมืองจันทบุรี ที่พักเมืองจันทบุรี ที่พักจันทบุรี ที่พัก ตะวันออก ที่พักตะวันออก รีสอร์ทเมืองจันทบุรี โรงแรมเมืองจันทบุรี ท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี ชายหาดเมืองจันทบุรี ที่พักเมืองจันทบุรี ที่พักเมืองจันท์ รีสอร์ทจันทบุรี รีสอร์ท ตะวันออก โรงแรมจันทบุรี โรงแรม ตะวันออก ท่องเที่ยวจันทบุรี ท่องเที่ยวตะวันออก ชายหาดจันทบุรี ชายหาดตะวันออก ทะเลจันทบุรี ทะเลตะวันออก เจ้าหลาว ที่พักหาดเจ้าหลาว รีสอร์ทเจ้าหลาว รีสอร์ทหาดเจ้าหลาว โรงแรมเจ้าหลาว โรงแรมหาดเจ้าหลาว pantip

Powered by ที่พักหาดเจ้าหลาว